ارسال مقالات
1401/08/09

با توجه به زمان اندک مهلت پذیرش مقالات

فقط تا ساعت 24 امروز 1401/08/10 مهلت دارید

تا از طریق ثبت نام در سایت و ورود به پنل کاربری، مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمائید.

دریافت گواهی موقت : تنها چند ساعت پس از داوری
ارسال اصل گواهی از طریق پست پیشتاز: تا تاریخ 12 آبان ماه

mgaconf-send-article

جهت هرگونه راهنمایی و سوال در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن 09354676004 تماس بگیرید
همچنین میتوانید در ساعات 16:30 الی 20:00 با تلفن دبیرخانه  38234735-051 تماس بگیرید