محورهای کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

 

1. معماري :
-  معماري و هويت شهري
-  روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
-  انرژي هاي نو در معماري
-  معماري خياباني
-  تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-  معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
-  معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
-  الگوهاي معماري بومي
-  معماري منظر
-  بوم شناسي
- و ساير ايده هاي نوين مرتبط با معماري ...

 

2. عمران:
- مهندسی  حمل و نقل و ترافیک
- مهندسی آب و مدیریت منابع آب
- مهندسی ساختمان - مهندسی شهرسازی
- مهندسی نقشه برداری - مهندسی راه و ترابری
- مهندسی زلزله - مهندسی مکانیک خاک وپی
- مهندسی محیط زیست - مهندسی آب وفاضلاب
- مهندسی سنجش از دور - مهندسی مدیریت ساخت
- مهندسی سازه های بتنی و فولادی - مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
- و ساير ايده هاي نوين مرتبط با عمران ...

 

3. شهرسازي :
- برنامه‌ريزي شهري
- برنامه‌ريزي حمل و نقل
- برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي
- برنامه‌ريزي شبكه‌هاي زيرساختي
- برنامه‌ريزي محيط زيست
- طراحي شهري
- برنامه ريزي منطقه اي
- مديريت شهري
- و ساير ايده هاي نوين مرتبط با شهرسازي ...